page_banner

Newyddion

  • Amser post: Medi-30-2021

    Mae pydredd dannedd, a elwir yn gyffredin yn “bydredd dannedd” a “dant llyngyr”, yn un o'r afiechydon geneuol sy'n digwydd yn aml. Mae'n tueddu i ddigwydd ar unrhyw oedran, yn enwedig mewn plant. Mae'n fath o glefyd sy'n arwain at ddinistrio meinwe caled dannedd. Mae caries yn digwydd yn y goron a ...Darllen mwy »

  • Amser post: Medi-30-2021

    Mae pwysigrwydd dannedd i bobl yn amlwg, ond mae'n hawdd anwybyddu gofal iechyd dannedd hefyd. Yn aml mae'n rhaid i bobl aros nes bod angen “trwsio” eu dannedd cyn iddynt ddifaru. Yn ddiweddar, tynnodd cylchgrawn American Reader's Digest sylw at bum synnwyr cyffredin i gadw t ...Darllen mwy »

  • Amser post: Medi-30-2021

    Mae pawb eisiau byw mewn dosbarth busnes, ond nid yw dosbarth busnes i bawb. Mewn gwirionedd, ychydig o bobl sy'n byw eu bywyd delfrydol ac mae'r hyn y mae pobl eraill yn ei weld ohonom ar yr olwg gyntaf yn adlewyrchu ein lle yn y gymdeithas. Y ffordd rydyn ni'n gwisgo, y car rydyn ni'n ei yrru, a'n golwg, maen nhw i gyd yn dweud llawer am bwy ydyn ni a phwy ydyn ni ...Darllen mwy »